Aansprakelijkheid wegbeheerders | Laatste plaatsen!

Hoe voorkom je aansprakelijkheid? Ofwel: hoe voorkom je ongevallen waarvoor je als wegbeheerder aansprakelijk gesteld kunt worden? Hoe leer je bewust te worden van aansprakelijkheid, hoe herken je waar je eigen aansprakelijkheid in zit? Hoe leer je risico’s te herkennen en hoe word je je eigen risicomanager? Hoe combineer je richtlijnen met recht? Dan kun je iets aan verkeersveiligheid doen.

In deze masterclass gaan theorie en praktijk hand in hand. Docent mr. Roeland De Korte gaf tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2015 een preview van deze Masterclass en werd door de aanwezigen beloond met een 8,1 . Deelnemers waardeerden de interactieve opzet en de heldere uitleg waarmee De Korte zijn diepgravende kennis van zowel de verkeerskundige- als de juridische aspecten met hen deelde.

Om de inhoud én uw praktijkvragen maximaal tot hun recht te laten komen, kunnen maximaal 15 mensen deelnemen aan deze Masterclass. Meld u dus snel aan.

Aansprakelijkheid wegbeheerders | Laatste plaatsen!

Aanbeveling

Peter van der Knaap (directeur SWOV) 
“Ik hoop dat veel mensen deze masterclass gaan volgen. Als wegbeheerders hun verantwoordelijkheden kennen en ook nemen, draagt dat bij aan meer veiligheid!”

Lindy Molenkamp (Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen Provincie Overijssel) 
''Noblesse oblige: het is bij uitstek aan de overheid om zich zelf te houden aan wetten regels. Weet u waar u zich als wegbeheerder aan te houden heeft? En welke interpretaties van dit juridisch kader mogelijk zijn? Roeland De Korte is een inspirerend spreker en weet je beeldend mee te nemen in de wereld van wetten en jurisprudentie in het wegbeheer. Een aanrader!''

Inhoud masterclass

Tijdens de Masterclass wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • De betekenis van artikel 6:174 Burgerlijk Wetboek.
 • Het verschil tussen enerzijds een feitelijk gat in de weg en anderzijds een juridisch gebrek aan de weg.
 • Aan welke eisen moet een weg voldoen?
 • Het spanningsveld tussen enerzijds de zorgplicht van de wegbeheerder en anderzijds de door de weggebruiker in acht te nemen eigen voorzichtigheid.
 • Eigen schuld.
 • Bewijs en slecht wegbeheer.
 • Enkele vuistregels met betrekking tot het nemen van maatregelen van preventieve aard voor de wegbeheerder.
 • Aansprakelijkheid van de wegbeheerder bij gladheid.
 • Recente ontwikkelingen in wegbeheerderzaken.
 • Baanbrekende rechtspraak van de Hoge Raad.
 • Enkele actuele uitspraken op het terrein van wegbeheerdersaansprakelijkheid.

Maatwerk
Cursisten mogen bovendien zelf een casus meenemen en voorafgaand aan de training foto’s van deze casus voorleggen aan de docent. 

Inhoud masterclass

Trainer

De Masterclass Aansprakelijkheid van de wegbeheerder wordt voor u verzorgd door mr. Roeland De Korte. Hij stelt zich aan u voor:

“In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Jurist Verkeer en Wegbeheer bij Gemeente Alphen aan den Rijn. Ik houd mij vooral bezig met de juridische aspecten van verkeer en wegbeheer. Zo nu en dan publiceer ik over dit onderwerp in vak- en dagbladen.”

Roeland De Korte werkt al ruim 5 jaar als jurist Verkeer en Wegbeheer bij Dienst Uitvoering & Services van de gemeente Alphen aan den Rijn. Hij is een autoriteit op het gebied van verkeersrecht, wegenrecht en aansprakelijkheidsrecht. De Korte kan heel snel complexe materie eigen maken en daarover kort en krachtig rapporteren. Hij kent niet alleen de juridische ins en outs van het onderwerp Aansprakelijkheid Wegbeheerders, maar hij kent ook de wegbeheerderspraktijk door en door. Kortom: Roeland De Korte heeft een passie voor zijn vak en deelt zijn kennis graag met u tijdens deze masterclass. 

Kijk voor publicaties van De Korte op Verkeerskunde.nl.

Trainer

Voor wie

De Masterclass is ontwikkeld voor:

 • Verkeerskundigen
 • Verkeerspsychologen
 • Technici betrokken bij (weg)ontwerp
 • Projectleiders Inspecteurs
 • Medewerkers van kennisinstituten op het gebied van mobiliteit

Deelnemers hoeven dus niet juridisch geschoold te zijn, maar kunnen op basis van deze masterclass aansprakelijkheden voorkomen en zijn beter voorbereid op eventuele incidenten.

Door deelnemers gewaardeerd:

“Goede prijs-/kwaliteitverhouding. In korte tijd veel juridische aspecten en afwegingen behandeld.” 

“Essentiële basiskennis en verdieping in één.”

“Lastige materie wordt voor niet-juristen iets helderder gemaakt.”

“Informatief en deskundig.”

“Inzicht in basisregels aansprakelijkheid samen met praktische vertaling.”

“In een korte tijd informatie krijgen over het juridische aspect van de wegbeheeraansprakelijkheid.”  

“Goede onderbouwde kennis en inzichten.”

Voor wie